:: ECO-WORLD :: recykling, tworzywa sztuczne, regranulat, folie, hdpe, ldpe, pp, pc, ps, przemia�, skup odpad�w
recykling
Unia Europejska recykling
polski deutsch english
recykling
skup odpadw foliowych skup odpadw foliowych skup odpadw foliowych
regranulaty regranulaty regranulaty
skup odpadw skup odpadw skup odpadw

dofinansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

"Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania innowacyjnych regranulatów z silnie zadrukowanych tworzyw sztucznych
w firmie ECO-WORLD PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
wartość projektu 2 235 878 , 86 PLN, wartość dofinansowania 749 700 , 00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl