Wolność to prawo czynienia wszystkiego, na co pozwalają prawa.     Monteskiusz

Prawo cywilne
Spadki Radca Prawny Częstochowa

Kancelaria prowadzi:
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o odszkodowania, zadośćuczynienie
 • sprawy o roszczenia przeciwko ubezpieczycielom
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o ustanowienie i zniesienie służebności
 • sprawy związane ze służebnością przesyłu (dot. spraw o słupy energetyczne)
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy związane z zakładaniem ksiąg wieczystych
 • sprawy związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości
 • sprawy związane ze stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o podział majątku spadkowego
 • ...

Radca Prawny Częstochowa

Kancelaria Radcy Prawnego Anety Duma, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 9 w Częstochowie, świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, poczynając od przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą, przez spółki cywilne, osobowe, aż po spółki kapitałowe.

Kancelaria prawna udziela również pomocy osobom fizycznym, szczególnie w sprawach cywilnych i rodzinnych. 

Kancelaria posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego.

Zaangażowanie, rzetelność, zaufanie i transparentność to wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy z klientami. Każdą sprawę, z którą zwracają się do nas klienci, traktujemy indywidualnie. Dokładamy wszelkich starań, by dogłębnie poznać jej okoliczności oraz potrzeby klienta. Celem Kancelarii jest dbałość o bezpieczeństwo i zadowolenie każdego Klienta...

Radca Prawny
rozwody Częstochowa

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie, jej wewnętrzne funkcjonowanie, jak również jej relacje z osobami trzecimi. Ze względu na swoją specyfikę, oferujemy Państwu profesjonalną opiekę i dyskrecję na każdym etapie podejmowanych czynności prawnych.
Prowadzimy:
 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o alimenty: ustalenie, uchylenie, podwyższenie, obniżenie obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • sprawy o ustanawianie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami (w tym z datą wsteczną) przez sąd
 • sprawy o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej i podział majątku wspólnego
 • ...
 

Prawo gospodarcze

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną początkującym przedsiębiorcom oraz tym z ugruntowaną pozycją na rynku. Świadcząc wszelkie usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, mamy na uwadze wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, poszukując najbardziej optymalnych rozwiązań dla naszych klientów. Dla utrzymania porządku prawnego wewnątrz przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa podejmowanych inwestycji, proponujemy Państwu szereg usług kancelarii.

Do zakresu usługi Kancelarii należy:
 • rejestracja spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie projektów umów lub statutów spółek lub projektów zmian ww. dokumentów
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę
 • ...

Prawo karne

Kancelaria zajmuje się:
 • reprezentowaniem pokrzywdzonych i oskarżonych,
 • doradztwem w przygotowywaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw, reprezentacja pokrzywdzonych jako oskarżycieli posiłkowych w toku postępowania
 

Prawo pracy
(odszkodowania Radca Prawny)

Sprawy związane z tą gałęzią prawa wymagają przede wszystkim szybkiego działania i zorientowania na efekty. Kancelaria stawia na pierwszym miejscu Państwa satysfakcję. Dokładamy wszelkiej staranności by podejmowane w ramach usługi prawnej działania odznaczały się skutecznością.

Kancelaria prowadzi:
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o wypadki przy pracy i zadośćuczynienie/odszkodowanie za jego skutki
 • sprawy o mobbing, dyskryminację,
 • sprawy o wydanie, sprostowanie świadectwa pracy
 • ...

Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych zarówno na etapie postępowania przed organami administracji publicznej, jak również na etapie sądowym, poszukując najbardziej celowych i skutecznych rozwiązań każdej prowadzonej sprawy.

Świadczymy usługi w ramach:
 • prawo budowlane
 • przygotowywania odwołań od decyzji administracyjnych oraz innych pism
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • prawa ochrony środowiska